Kadra dydaktyczna

WYKAZ KADRY DYDAKTYCZNEJ ZATRUDNIONEJ NA KIERUNKU LOGISTYKA

 1. Prof. dr hab. T. Ambroziak
 2. Prof. dr hab. I. Hrabynskyy
 3. Dr hab. K. Hajder
 4. Dr hab. A. Ratkiewicz
 5. Dr inż. H. Ziółkowski
 6. Dr inż. G. Mikielewicz
 7. Dr inż. T. Białobłocki
 8. Dr A. Wojcieszak
 9. Dr E. Rzymkowska
 10. Dr Z. Kobyliński
 11. Dr P. Olszewski
 12. Dr T. Suski
 13. Mgr inż. D. Żywicki
 14. Mgr inż. M. Szczepanik
 15. Mgr inż. M. Michalska
 16. Mgr W. Szremski
 17. Mgr G. Kalbarczyk
 18. Mgr K. Szymański
 19. Mgr A. Moszczyńska
 20. Mgr M. Bewicz
 21. Inż. K. Kacprowicz